Són Especialistes

Actiu
Compartir

Són especialistes es va presentar el 22 de març de 2014, amb el principal objectiu d’inspirar als professors d’educació secundària, perquè acompanyin els seus alumnes en la descoberta de les habilitats que els fan únics, implicant les famílies en aquest procés. Aquest projecte té com a finalitat principal contribuir a millorar l’èxit educatiu dels alumnes d’aquest cicle.

A continuació podeu veure el vídeo de la presentació del projecte.

A continuació podeu veure el vídeo del què és el projecte Són Especialistes

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Àmbit del projecte: Alumnat

Cloenda de de la 2a. edició (2015-2016)

Descripció:

S’ha tancat la segona edició del programa que ha implicat als alumnes de 3r d’ESO de 7 instituts de Viladecans. L’acte de cloenda ha estat a l’Institut de Sales on els alumnes s’han trobat amb els responsables de l’activitat. Durant l’acte els diferents grups han mostrat uns murals que simbolitzaven el que han après amb aquesta experiència. ‘Som especialistes’ ha permès a aquests estudiants plantejar-se que els agradaria fer en un futur i descobrir quins són els seus talents.

Responsable: xie

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon:

Participants:

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Centres participants a la 2a. edició (2015-2016)

Descripció:

A la 2a. Edició de ‘Són especialistes (2015-2016) participen:

Institut Josep Mestres i Busquets
Institut Torre-roja
Institut Sales
Institut de Viladecans
Col·legi Sagrada Família
Col·legi Teide
Col·legi Goar
UEC
Can Calderon

Responsable: Xarxa d'Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants: 385

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Inici del curs 2015-2016

Descripció:

Aquest és el segon any que els instituts de Viladecans i el propi Ajuntament participen en el projecte “Són especialistes”, creant així una xarxa d’actors implicats en fomentar els talents de la joventut.

I que millor que les imatges i intervencions dels propis participants per a conéixer les idees i reflexions que van sorgir en el taller respecte al tema:

xie1

“La persona muntada al damunt d’un llibre i una joguina representen el coneixment i el joc, la seva visió amplia d’experimentació, així com l’autoreconeixement. Quan pensem en descobrir talents, lo important és coneixer-se a un mateix”  – Professora participant

 

xie2

“El procés de trobar els nostres talents ha de ser assajar i provar diferents possibilitats, i descobrir aquells que potser tenim i no ho sabem. Hi ha talents que no estan molt presents a les escoles, com la importància que li donem a la natura, tenir cura de les persones que estan al nostre costat, o altres talents que tenim i que no són tan evidents ” – Professora participant

xie3

“Simbolitzem amb aquest castell que un pot anar construint nous talents. Que hem de buscar a l’interior de cada un més d’un sol talent, perquè tots podem tenir més d’un” – Professor participant

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Memòria 2014-2015

Descripció:

Memòria avaluació 2014 – 2015 . Són Especialistes

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Centres participants a la 1ª edició (2014-2015)

Descripció:

Els centres participants durant el curs 2014-2015 han estat els següents:

 

 • Ajuntament de Viladecans
 • Can Xic
 • Col·legi Teide
 • Col·legi SAFA
 • Institut Josep Mestres i Busquets
 • INS Torre Roja
 • Institut de Viladecans
 • UEC
 • Can Calderón

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Fitxa 1: El meu auto-retrat

Descripció:

Per a aquesta primera etapa del treball a l’aula, distribuïda al desembre de 2014, es proposa un taller de dibuix amb objectes en el que cada alumne faci el seu propi auto-retat. No es tracta d’una simple activitat de pericia artística, sino d’utilitzar l’art com una eina que ens ajuda a mirar el món amb altres ulls, a qüestionar-nos, a enfrontar-nos a l’angoixa de no tenir una resposta correcta i sobretot, a comunicar-nos, tant cap a dins, com cap a fora.

Aquí podeu veure el vídeo de com els alumnes han fet els seu auto-retrat

 

Aquí podeu veure la fitxa número 1 sencera: Fitxa número 1: Auto-retrat

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Fitxa 2: El meu mapa personal

Descripció:

En aquesta segona activitat, distribuïda al Febrer de 2015, es proposa obrir un espai de reflexió que convidi als alumnes a pensar en alguns aspectes importants de la seva vida i a projectar possibles plans futurs. Amb l’ajuda del tauler de joc, descarregable, els alumnes identificarn alguns moments de la seva infància, els seus talents, hobbies i interessos presents, així com els seus possibles projectes de futur.

A continuació, podeu veure el vídeo de l’activitat.

I aquí podreu veure la fitxa sencera de la Fitxa número 2: el meu mapa personal

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Fitxa 4: Traçant el meu camí

Descripció:

La fitxa número quatre, distribuïda a l’abril de 2015, consisteix en crear un pòster a mode de recapitulació de les informacions, sensacions, idees i propostes que cada alumne ha anant elaborant al llarg de les sessions anteriors. Partint d’un suport visual, o bé un creat per a cada alumne, anirem disposant els resultats com si es tractés d’un full de ruta, marcant cadascun dels pasos. L’objectiu d’aquest pòster final és visualitzar un projecte a realitzar a curt-mig termini, així com els diferents camins que podem agafar per a portar-lo a terme.

A continuació de podeu veure el vídeo de la fitxa número 4.

 

 

I aquí podeu veure la fitxa sencera: Fitxa número 4: Traçant el meu camí

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Blog Són especialistes

Descripció:

Es crea un blog http://sonespecialistas.aulascreativas.net/, on es fa un espai dedicat a les trobades, tant virtuals, com presencials on professors i educadors poden descobrir noves propostes, compartir idees, reflexionar sobre diferents temes educatius i deixar-se emportar per la pasió i il·lusió d’altres professors, creadors i artistes.

Responsable: Aulas Creativas

Adreça electrònica: aulascreativas@paueducation.com

Telèfon: 933 670 411

Participants: Aulas Creativas, Fundació Agbar i Ajuntament de Viladecans

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Facebook del projecte (6 de novembre de 2014)

Descripció:

El 6 de novembre de 2014 es crea un grup al Facebook “Son especialistas, Viladecans”, amb l’objectiu de generar un espai en el professorat trobi recursos i propostes per a poder acompanyar a l’alumnat en el descobriment dels seus talents i potencialitats i posar-los en valor. El projecte està implementat en els centres de secundària de Viladecans, gràcies a la col·laboració de la Fundació Agbar i la Xarxa d’Innovació Educativa de l’ajuntament de Viladecans.

Si voleu accedir al Facebook del grup, aquesta és la URL https://www.facebook.com/groups/sonespecialistasviladecans/, on podeu trobar els diferents tallers i projectes que estan portant a terme dins del projecte.

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Focus group per a pares i mares (2014-2015)

Descripció:

Abril de 2014

Proposta de treball: destinada a pares i mares amb fills/es entre 13 i 16 anys

La duració del focus group serà d’1,5 hores i es farà a mitjans de juny i juliol.

Els objectius principal de la proposta són:

 • Mesurar les sensibilitats i reaccions de les famílies vers el projecte.
 • Identificar  possibles víes de col·laboració entre famílies i escoles.

Descripció: la trobada s’estructura en dues parts diferenciades.

 1. Dinàmica d’introducció: Dinàmica d’introducció: cada participant elabora un petit mapa en el que situa les seves capacitats (talents) i les seves discapacitats (limitacions)
 2. Diàleg (introducció i reflexió sobre les key words del projecte): es van introduint de manera esglaonada, diferents preguntes sobre les dades que han col·locat en la primera part

A partir de les respostes dels pares i mares, s’introdueix l’explicació del projecte.

Desenvolupament del projecte: Es farà un taller inicial per a professors i famílies, dinamitzat per Miguel Gallardo i Hanoch Piven, desenvolupament del projecte en les aules, a partir del material específic i avaluació quantitativa i qualitativa

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Focus group per a professors/es (2014-2015)

Descripció:

Abril de 2014

Proposta de treball: destinada al professorat d’ESO, tant de centres públics, com de privats. També s’obre la participació a altres càrrecs com directors/es, caps d’estudis i orientadors/es pegagògics, sempre i quan treballin en aquests cicles educatius. Aquest grup de treball té una duració aproximada d’unes 2 hores i la data proposada és al juny.

Els objectius principals d’aquesta proposat són:

 • Mesurar les sensibilitats i reaccions dels participants potencials vers el projecte.
 • Conéixer els principals punts forts i dèbils del projecte en relació amb els equips docents, per poder anticipar-los en la seva implementació.
 • Identificar els arguments clau per a construir la futura presentació del projecte al professorat.

La trobada s’estructura en 3 parts:

 1. Dinàmica d’introducció: cada participant elabora un petit mapa en el que situa les seves capacitats (talents) i les seves discapacitats (limitacions).
 2. Diàleg (introducció i reflexió sobre les key words del projecte): es van introduint de manera esglaonada, diferents preguntes sobre les dades que han col·locat en la primera part
 3. Breu presentació del projecte: es presenten les principals línies sobre les que versa el projecte.

Explicació del projecte: objectius, destinataris, fases del projecte…

Desenvolupament del projecte:  Es farà un taller inicial per al professorat i les famílies, dinamitzat per Miguel Gallardo i Hanoch Piven, desenvolupament del projecte en les aules, a partir del material específic. Implicació de les famílies a través de propostes d’activitats compartides. El material de suport per a la implementació del projecte són 4 fitxes de recursos i una pàgina web.

Avaluació quantitativa i qualitativa.

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Docents

Enllaços:

Conclusions dels focus group (2014-2015)

Descripció:

A continuació podeu veure les conclusions sobre els dos focus group que es van fer al Juny de 2014 (professorat i famílies).

1.- Percepció sobre el què és el talent:

Tant les famílies com el professorat perceben els talents com quelcom especial, com un don, casi innat. Igualment, les famílies aprofundeixen en aquest aspecte, assenyalant que es necessari quelcom més que aquesta “llavor inicial” per aconseguir desenvolupar aquest talent, com ara:

 • La importància de l’entorn. Família, escola… els entorns favorables, que recolzen al subjecte, potencien el desenvolupament d’aquest talent.
 • La motivació. No només es tracta de tenir talent, sino que aquest sigui quelcom que et motivi. “Algú pot ser molt bó a les matemàtiques, però que no li interessin gens…”, “però com es bó en això, se li insisteix”
 • L’esforç. Alguns participants consideren l’esforç com quelcom necessari per poder “cultivar” aquest talent. En aquest punt es generen algunes discrepàncies entre els participants; entre aquells que no creuen que pugui haver talent sense esforç, i altres que, al considerar-lo més innat, creuen que l’esforç ho millorar en tot cas, però no es necessari, ja que el talent “surt sol”

Quan els participants posen d’exemple algun dels seus propis talents, hi ha dos grans blocs diferenciats: els que es refereixen a les habilitats artístiques: cantar, ballar, dibuixar… i aquells que destaquen les capacitats relacionades amb habilitats socials: paciència, mediació, organització, diàleg… No obstant, quan es tracta d’enumerar els talents dels alumnes, tant professors com famílies, encara que de manera més específica els segons, es cenyeixen molt més sovient en assignatures més concretes… “el meu fill és molt bo en història”… “se li donen molt bé les llengües”… només en alguns casos es poses exemples fora de l’àmbit educatiu tradicional: “sempre li han agradat els cotxes”. En aquests casos, sovint es crea durant la conversa una línia molt difusa entre el que separa el “talent” de l'”interés”.

En el cas del professorat aquesta línia entre una i altra, també es confonen repetides vegades, encara que a l’hora d’enumerar talents, aquests s’engloben en àmbits més amplis que els de la pròpia escola. Reconeixen que hi molts talents “amagats”. Els que acostumen a destacar més són els artístics (dibuix especialment), i aquelles habilitats socials que ràpidament agafen força en les aules, com per exemple el lideratge.

 

2.- Els talents i l’entorn:

Quan els participants reflexionen sobre aquells talents que teníen quan eres adolescents, més de la meitat d’aquests coincideixen en que són els mateixos que tenen ara, amb la diferència de que aquests s’han anat perfilant més fins a les seves circumstàncies actuals. En aquest sentit, molts consideren que els seus talents els han anant guiant a les seves professions actuals. Aquest percentatge es fa molt més elevat en el cas del focus amb professors, dada més que previsible, ja que l’educació acostuma a ser principalment vocacional.

Igualment un sector important sí reconeix que ha anat abandonant alguns dels seus talents, especialment aquells relacionats amb l’art i els esports, els quals han anant conformant com hobbies en les seves vides actuals. En aquests casos es justifica com que “la vida et va portant a escollir el més pràctic”.

Una altra part argumenta aquesta pèrdua de talents com part integrant del canvi que fem d’adolescents a adults: pèrdua d’imaginació, de tenir grans somnis, pensar en gran…

Professors i famílies coincideixen en la importància de l’entorn per donar lloc a aquests talents dels joves. En el cas del professorat, es reconeixen igual d’important tant l’escola com l’entorn familiar. En el cas de les famílies, donen més importància a l’escola, ja que en general es considera que en casa això ja es fa. En aquest sentit s’argumenta que “no es com passava a la nostra generació”, destacant així que ara es dona més llibertat als fills a escollir les seves pròpies opcions. Aquesta dada entra en contradicció amb les reflexions del professorat, els que sovint manifesten que les famílies segueixen interferint molts en quant a aquestes voluntats. Així, es destaquen aquestes intervencions de manera particular quan, després de l’ESO, els alumnes han d’escollir entre Batxillerat i formació profesional. En aquest cas, la segona opció segueix sent vista com una alternativa “de segones” i el professorat percebeix en alguns casos molta presió per part de la família per a que l’alumne continui la seva formació per la via del Batxillerat, a pesar de les recomanacions del professorat i la voluntat del propi alumne.

Igualment, el centre educatiu i especialment la classe, segueix sent l’espai privilegiat en el que els participants consideren que s’haurien de treballar els talents. En alguns casos el professorat ha anant integrant estratègies que han permès posar en joc els talents de l’alumnat, però la majoria de les ocasions són accions puntuals, fora de l’àmbit curricular. A l’argumentari del perquè es limiten a moments concrets, es posen de manifest molts condicionants que dificulten el poder aconseguir-lo. Això encara es fa més patent en els centres ordinaris, sent les aules de derivació curricular i similars molt més afins a treballar en base a altres metodologies que neixen de la individualitat. Entre les principals raons que es descriuen destaquen:

 • Massificació de les aules
 • Rigidessa i sobrecàrrega
 • Falta d’habilitats per part d’alguns docents

En el cas de les famílies, són molt més crítics en aquest sentit, integrant (a més a més del motius anteriors):

 • L’educació només mesura el coeficient intel·lectual
 • Hi ha molts professors sense vocació.

En el cas dels docents, en aquest cas de secundària, molts consideren que el probleme ve d’abans. A pesar de que l’etapa d’educació infantil es molt més oberta, quan els alumnes entren a primària ja sel’s comença a limitar molt. Quan arriben a secundària, la majoria d’aquests ja “han estat capaços” i és molt complicat recuperar tot el que s’ha perdut. A més a més, el format de les classes, que a diferència de primària quasi sempre estan amb el mateix docent, la rotació de secundària dificulta molt que els professors arriben a conéixer veritablement als seus alumnes.

A mode de resum, en aquest punt la majoria dels participants dels dos focus coincideixen, en que el major problema resideix en “el disseny” del sistema educatiu actual. A pesar d’això, i especialment amb el grup de docents, es reconeix que quen pocs espais en els que encara poden “jugar amb la norma” i que a vegades es tracta més d’un canvi de plantejament per part del professorat.

 

3.- La importància de treballar els talents.

Tots els participants de les dues trobades creuen firmement que tots els alumnes tenen un talent. A pesar d’això, i de manera més especial en els docents, encara que no de manera única, no tots sabrien destacar un talent de cadascun dels seus alumnes o fills (segons el cas). Els docents veuen en aquest punt un tema preocupant, ja que en molts d’aquests casos, són inclús els propis alumnes els que no sabrien reconéixer el seu propi talent. Aquesta sensació “de no ser bó per a res” s’accentua de manera important a la secundària i agafa especial protagonisme en aquells que arriben a les aules de derivació curricular. Això genera una important desmotivació i frustració en els alumnes i es considera un dels índex més alarmants del que significa el fracàs escolar.

Aquesta funció motivadora, s’uneix als altres tres aspectes esmentats sobre la importància de potenciar els talents:

 • Facilita l’aprenentatge, gràcies al seu enfoc individualitzat
 • Ajuda a ir definint els futurs professionals-personals de cadascun.
 • Posa a l’alumne, a la persona, per damunt del grup.

 

4.- Relació família – Escola.

En aquest punt es tracta d’identificar com es perceb la vinculació entre família i escola i de què manera aquesta podria configurar-se de una manera més integrada. En general, cada grup perceb gran part d’aquesta responsabilitat en l’altre. Així, els docents argumenten que molts pares i mares no semblen estar interessats en l’educació dels seus fills, i que només estan pendents dels resultats: no vénen a les reunions programades, no s’involucren en els problemes… Per la seva part, les famílies que reconeixen també aquestes problemàtiques expressades pels professors, argumenten també que molts professors diuen no tenir temps per ells i que les tutories es programen en hores de treball per als pares, el que impossibilta que puguin assistir.

Es valoren com a positives algunes de les reaccions que s’han anant implementants en els darrers anys, com la introducció de les noves tecnologies, intranet del centre… però és encara molt insuficient, ja que en molts casos no acaben utilitzant-se i “molts professors no es molesten en actualitzar la informació”.

 

5.- Reaccions a la proposta del projecte.

Primerament, cal destacar que Són Especialistes posa l’accent en una temàtica de gran interès dins de la comunitat educativa. Això s’ha traduit en una molt bona acollida que tant un grup com l’altre han manifestat sobre la possibilitat de desenvolupar un projecte que tingui els talents com a objectiu principal.

En general, es sap que és una misió complicada i que requereix el seu temps (no es possible transformar aquesta situació en un any acadèmic), però si es creu necessari i positiu introduir aquest diàleg en els centres i començar a realitzar accions que propicien el canvi. En aquest sentit, poder comptar amb una formació i els recursos per aplicar-lo, es considera un suport important per avançar en aquest àmbit.

Finalment, la intenció d’involucrar a famílies i docents en aquest mateix assumpte, es considera un altre factor positiu. A pesar de la complicació que això suposa, estar aliniats en una mateixa intenció és un punt de partida necessari per a poder millorar la situació actual en les aules.

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat, xie@viladecans.cat

Telèfon: 93 647 00 55

Participants:

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Trackbacks/Pingbacks

 1. RETROSPECTIVA PROJECTES DE LA XIE CURS 2015-16 | Xarxa d'Innovació Educativa - 20/07/2016

  […] Són especialistes.- Són especialistes es va presentar el 2014 amb el principal objectiu d’inspirar als professors d’educació secundària, perquè acompanyin els seus alumnes en la descoberta de les habilitats que els fan únics a través de recursos creatius i implicant les famílies en aquest procés. […]

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada