Cotutorització

Actiu
Compartir

Cotutorització dels treballs de recerca de Batxillerat i dels projectes de cicles formatius de Grau Superior.

Aquest projecte s’emmarca en un acord de col·laboració entre diferents empreses del nostre municipi, els centres de secundària de Viladecans i el propi ajuntament de Viladecans, on es vol aconseguir una millor implicació entre el món educatiu i el món empresarial, mitjançant la cotutorització dels treballs de recerca i/o els projectes dels cicles formatius de grau superior.

Tant al Batxillerat, com en els cicles formatius de grau superior, es realitza un exercici final de curs, per tal de qualificar a l’alumnat en diferents aspectes, com ara: grau de maduressa pel que fa a la seva iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

El paper de les empreses en la cotutorització d’aquests projectes és molt important, ja que el representant designat per aquesta ha d’aportar tots els coneixements a l’alumne/a vers la tasca de cotutorització, participant en les reunions de seguiment, en l’avaluació conjunta del treball final de recerca i participar, si escau, en actes de presentació de treballs.

 

 

Responsable: Ajuntament de Viladecans

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Àmbit del projecte: Alumnat

Treballs de recerca a les empreses edició (2016-2017)

Descripció:

Aquests són els projectes que estan desenvolupants els alumnes i les alumnes dels diferents centres educatius de Viladecans i les empreses que estan cotutoritzant aquests projectes durant el 2016-2017.

cotutoritzacio

Responsable: Xarxa d'Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon:

Participants:

Àmbit de l’acció: Familíes

Enllaços:

Treballs de recerca a les empreses edició (2015-2016)

Descripció:

Aquests són els projectes que estan desenvolupants els alumnes i les alumnes dels diferents centres educatius de Viladecans i les empreses que estan cotutoritzant aquests projectes durant el 2015-2016.

ctr15-16

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Treballs de recerca a les empreses edició (2014-2015)

Descripció:

Aquests han estat els projectes que han presentat el diferent alumnat dels centres educatius de Viladecans i les empreses que han cotutoritzat aquests projectes durant l’any 2014-2015:

cotutoritzacio

Responsable: Xarxa Innovació Educativa

Adreça electrònica: xie@viladecans.cat

Telèfon: 936470055

Participants:

Àmbit de l’acció: Empresa

Enllaços:

Estudi i seguiment d’un procés industrial (2014-205)

Descripció:

Marquesina Projecte realitzat per un alumne del Institut Miramar i l’empresa Rubbermold

 

 

Valoració del/a tutor/a: L’alumne està content amb la feina realitzada amb l’empresa, però no ha pogut treballar la part final del reciclatge del cautxo.
La tutora (nova respecta al curs passat), proposa que l’empresa estigui en la definición del TR.
Ja han acabat la part de contacte amb l’empresa.

 

A continuació podeu veure el treball, picant en el següent enllaç:

Recerca sobre el cautxú

Responsable: Institut Miramar i empresa Rubbermold

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Miramar i empresa Rubbermold

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Organització d’una empresa esportiva (2014-205)

Descripció:

accura  El projecte ha estat realitzar per un alumne de l’Institut Josep Mestres i Busquets i l’empresa Àccura.

 

 

 

Valoració del/a tutor/a: Es va fer una primera reunió entre l’alumne i l’empresa (en la que no va estar el tutor).
En aquests moments hi ha canvi de tutor, i caldria contactar amb ell.

Responsable: Institut Josep Mestres i Busquets i empresa Àccura

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Josep Mestres i Busquets i empresa Àccura

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Anàlisi de la conducta dels RRHH (2014-205)

Descripció:

Unilever.svgProjecte desenvolupat per un alumne d’IES Sales i un representat d’Unilever.

 

 

 

Valoració del tutor: Projecte positiu.
S’hauria de millorar, el contacte empresa-tutor/a, ja que aquest no s’ha realitzat.
Faltarien indicadors de seguiment del projecte.
L’alumne ha aprofitat el recurs.
La col·laboració de l’empresa ja ha finalitzat.

 

Valoració de l’empresa: Molt bona l’experiència, excepcional l’alumne, treballador, amb capacitat d’entendre i desenvolupar la tasca a fer. Els hi queden 2 sessions encara.
Considera que hauria d’estar més definit el projecte i tasca a fer abans de començar: objectius, fases…., i també seria bó algunes trucades de seguiments pels tutors per assegurar que el treball evoluciona bé

 

A continuació, podeu veure el treball de l’alumne de l’IES de Sales, picant en el següent enllaç: Anàlisi de la conducta dels RRHH

Responsable: Institut Sales i empresa Unilever

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Sales i empresa Unilever

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Investigació sobre l’aplicació de l’homeopatia (2014-205)

Descripció:

serpienteProjecte desenvolupat per una alumna del Institut Sales i un representat de la Farmàcia Macián

 

 

 

Valoració del/a tutor/a: molt positiva. S’han fet dues reunions conjuntes.

L’empresa encara continua col·laborant en el projecte.

L’alumna està aprofitant el recurs.

 

Si vols veure el treball de l’alumna, només cal que piquis en el següent enllaç: Investigació sobre l’aplicació de l’homeopatia

Responsable: Institut Sales i Farmacia Macián

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Sales i Farmacia Macián

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Identitat corporativa i arquitectura d’un festival de música (2014-205)

Descripció:

lapinzaProjecte realitzat per alumnes del Institut Josep Mestres i Busquets i l’empreza La Pinza.

 

 

 

Valoració del/a tutor/a: Molt positiu el primer contacte, però els alumnes encara no han treballat el contingut pràctic del treball.

La part teòrica la porta la tutora del centre i l’empresa participarà més a la part creativa.

Responsable: Institut Josep i Mestres i Busquets i l'empresa La Pinza

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Josep i Mestres i Busquets i l'empresa La Pinza

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Transgènics (2014-205)

Descripció:

sigeaProjecte realitzat per un alumne de l’Institut Torre Roja i l’empresa SIGEA.

Responsable: Institut Torre Roja i Fundació SIGEA

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA, Institut Torre Roja i Fundació SIGEA

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Dret romà (2014-205)

Descripció:

gemap  Projecte realitzat per una alumna de l’Institut Torre Roja i l’empresa GEMAP

 

 

Valoració del/a tutor/a: Experiència molt positiva, col·laboració molt intensa per part de l’empresa que l’alumna podria haver aprofitat més.

L’empresa ha cotutoritzat el projecte fins el setembre, i ara ho està treballant més la tutora del centre.

 

Valoració de l’empresa: Molt satisfeta de l’experiència, molt positiva, alumna molt col·laboradora i competent. S’han reunit vàries vegades, i a més a més han tingut una relació fluïda per mail i whatsapp. Ha percebut que l’institut ha estat molt a sobre de l’alumna i que tot evolucionaba bé, per tant no ha trobat a faltar més contacte amb l’institut. Van tenir només una reunió a l’inici.  L’alumna al principi anava molt perduda amb tanta información i li van ajudar molt a centrar-se i estructurar. Per fer-ho més agradable van començar a treballar el dret romà aplicat a casos d’actualitat, i desprès feien vinculacions amb el passat. Només queda que l’alumna li porti una còpia definitiva del treball per acabar de preparar l’exposició oral al novembre.

Responsable: Institut Torre Roja i empresa GEMAP

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP, Institut Torre Roja i l'empresa GEMAP

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

La creació d’una empresa on-line (2014-205)

Descripció:

logo-hortetdelbaixProjecte realitzat per una alumna del Col·legi Sant Gabriel i l’empresa L’hortet del Baix.

 

 

 

Valoració del/a tutor/a: L’alumna ha tingut diverses entrevistes durant el mes de juliol i part de l’agost.

Resposta positiva per part de l’empresa.

I ara ho té una mica parat. Ha de continuar treballant.

 

Responsable: Col·legi Sant Gabriel i empresa L'Hortet del Baix

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix., Col·legi Sant Gabriel i l'empresa L'hortet del Baix.

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Construcció d’un robot (2014-205)

Descripció:

ackstorm_transparent_logoProjecte realitzat per un alumne del Col·legi Goar i l’empresa ACKSTORM.

 

Valoració del/a tutor/a: L’empresa està col·laborant de manera adecuada i ha donat moltes facilitats a l’alumne, però aquest no està aprofitant el recurs.

Responsable: Col·legi Goar i empresa ACKSTORM

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM, Col·legi Goar i l'empresa ACKSTORM

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Motors d’explosió de dos temps. Unitat didàctica. (2014-205)

Descripció:

motosprint   Projecte realitzat per un alumne del Col·legi Goar i l’empresa MotoSprint.

 

 

Valoració del/a tutor/a: Sol·licita si el treball es pot deixar pel proper curs, donat que repeteix 1r de batxillerat.

Responsable: Col·legi Goar i l'empresa MotoSprint.

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants:

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Influència dels hàbits alimentaris en la salut (2014-205)

Descripció:

hvProjecte realitzat per una alumna del Col·legi Sant Gabriel i l’Hospital de Viladecans.

Valoració del/a tutor/a: La relació avança regularmente, però hi ha hagut incidents en la comunicació per part de l’empresa

Responsable: Col·legi Sant Gabriel i Hospital de Viladecans

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans, Col·legi Sant Gabriel i l'Hospital de Viladecans

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Cremes solars (2014-205)

Descripció:

 

mesoesteticProjecte realitzat per un grup d’ alumnes del Institut Miramar i l’empresa Mesoestetic Pharma Group.

 

 

Valoració del/a tutor/a: Les alumnes estan treballant força, però ha costat, inicialment, fer la primera entrevista amb l’empresa. La persona de referència no contestava. Un cop assolida, tot va bé. L’empresa encara continua col·laborant en el projecte.

 

Valoració de l’empresa: Valorem molt bé aquests tipus de suport i iniciatives, són molt positives pels joves. Les alumnes molt maques, molt bona actitud. Mesoestètic ha intentat que treballesin més en la part d’investigació i estudi de mercat, marketing, en tot el procés previ al llançament d’una crema o producte al mercat, però elles contiuaven més centrades en les referències bibliogràfiques, els hi resulta més fàcil, la investigació és més complicada, els hi queda lluny. Considerem que abans d’iniciar aquesta col·laboració, el treball de recerca hauria d’estar més definit i pautat, empresa i centre hauriem de tenir més consensuat i clar els objectius a assolir, les reunions a realitzar, el contingut a treballar, el nivell a exigir, i així, aprofitar el màxim totes les oportunitats per aprendre.

 

Podeu veure el treball sobre les Cremes Solars en els següents enllaços:

Cremes solars (pdf)

Cremes solars (pptx)

Responsable: Institut Miramar i empresa Mesoestetic Pharma Group

Adreça electrònica:

Telèfon:

Participants: Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group., Institut Miramar i l'empresa Mesoestetic Pharma Group.

Àmbit de l’acció: Alumnat

Enllaços:

Trackbacks/Pingbacks

  1. RETROSPECTIVA PROJECTES DE LA XIE CURS 2015-16 | Xarxa d'Innovació Educativa - 20/07/2016

    […] Cotutorització de Treballs de Recerca.- La cotutorització dels treballs de recerca de Batxillerat i dels projectes de cicles formatius de Grau Superior s’emmarca en un acord de col·laboració entre diferents empreses del nostre municipi, els centres de secundària de Viladecans i el propi ajuntament de Viladecans, on es vol aconseguir una millor implicació entre el món educatiu i el món empresarial, mitjançant la doble tutorització d’aquest treballs: el centre educatiu i una empresa que guardi relació amb el projecte de l’alumne.El paper de les empreses en la cotutorització d’aquests projectes és molt important, ja que el representant designat ha d’aportar tots els seus coneixements a l’alumne. […]

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada